(1)
Editorial, E. XIX Olimpiada. infconstr 1968, 21, 5.