Gortz, W. (1961). Puente sobre el Rin. Informes De La Construcción, 14(136), 63–74. https://doi.org/10.3989/ic.1961.v14.i136.4961