Editorial, E. (1968) «Villa cultural o villa Coapa», Informes de la Construcción, 21(205), p. 44. doi: 10.3989/ic.1968.v21.i205.3807.